Pedagogische visie

It Roekeltsje gaat uit van de volgende pedagogische visie:

Pedagogische Visie
Het bewust contact maken met en het dienstbaar kunnen volgen van het kind, de ouder,
de medewerker (het individu) is in evenwicht, neutraal en gericht op alle aspecten van de
ontwikkeling volgens een evenwichtige benadering op zowel emotionele, sociale, cognitieve,
creatieve en morele gebieden in de ruimste zin.
Deze evenwichtige, kindvolgende benadering draagt bij aan het bevorderen van de
basisveiligheid.
Deze pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk
vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor zichzelf, voor de anderen,
de natuur in onze huidige multiculturele samenleving. Het pedagogisch handelen is
gebaseerd op het volledig mens mogen zijn, het welbevinden van de kinderen en
medewerkers binnen onze organisatie.


Evenwichtige kindvolgende benadering
Volgens deze benadering wordt de mens (het kind) beschouwd als één geheel, fysieke
gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuigingen en sociale omstandigheden
zijn gebieden, die allemaal verbonden zijn met elkaar. Deze beïnvloeden elkaar en kunnen
niet los van elkaar gezien worden. In de omgeving, de ruimte waarin alles met elkaar verbonden
is kan het individu optimaal leren en ontwikkelen. Het individu vormt een evenwicht met de
omgeving, de ruimte. Wanneer er iets uit evenwicht is geeft het lichaam een signaal af.  

Natuurbeleving
Door evenwicht aan te brengen in het naar buiten gaan, bewust buiten te spelen, raken kinderen
en pedagogisch medewerkers geïnspireerd. De natuur en de omgang met dieren helpt bij drukte
op de groep, buiten is er veel meer ruimte en dat doet goed aan de groepsdynamiek. Buiten zijn
geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen, om heerlijk te kijken naar
andere kinderen en geeft legio mogelijkheden om tot leermomenten te komen. Buiten zijn laat
kinderen rust ervaren, bewust te luisteren en te genieten van wat de natuur allemaal te bieden heeft.
Het is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen om dichtbij de natuur te kunnen ontwikkelen,
het geeft hen vertrouwen en houvast.
De pedagogisch medewerkers zijn zich ervan bewust dat kinderen
een andere grens qua weersomstandigheden hebben dan volwassenen. De pedagogisch medewerkers
gaan mee in de behoefte van het kind en zijn zich bewust van het belang van buiten zijn.LAN_SEARCH It Roekeltsje

Welcome

Username or Email:

Password:
[ ]