Welkom

Kleinschalig in groots onderkomen!

Welkom op de site van kinderdagverblijf It Roekeltsje.

It Roekeltsje is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in Warten dat opvang biedt aan maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 en 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op maandag, woensdag en vrijdag ochtenden hebben we een speciale peuter speelleergroep voor kinderen van 2,5-4 jaar. Wij zijn een officieel erkende VVE locatie en bieden Voorschoolse educatie aan met behulp van het VVE programma "Uk en Puk".

We liggen centraal in Friesland; ook goed bereikbaar vanuit bijvoorbeeld Leeuwarden, Wergea, Burgum, Earnewâld of Garyp. It Roekeltsje onderscheidt zich van de gangbare kinderdagverblijven door zijn kleinschaligheid en flexibiliteit.

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving, in een voormalig schoolgebouw (dus veel ruimte) door vaste leidsters. Ons doel is dan ook dat het kind zich prettig en vertrouwd voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Buitenspelen neemt een belangrijke plek in; we hebben een groot natuurlijk speelterrein waar kinderen kunnen bewegen, tuinieren en hutten kunnen bouwen.

Wij zijn een officieel tweetalig kinderdagverblijf. Wij hanteren hierbij het één leidster, één taal principe.voorkant_gebouw_800px.jpg

LAN_SEARCH It Roekeltsje

Welcome

Username or Email:

Password:
[ ]